ZMIANA LOKALIZACJI

Nowy adres ul. Wyszyńskiego 155 w Centrum Medycznym Buszkiewicz

Polityka prywatności

 

INFORMACJA

 

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest :

 

 

 

NZOZ ENDOMED s.j.

 

M.Buszkiewicz J.Gabryniewski

 

ul. Obotrycka 8

 

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

II. Inspektor Ochrony Danych

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu :

 

- zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej ,

 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :

 

- wykonania usługi świadczenia zdrowotnego , zgodnie z zawartą umową (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO a w przypadku świadczenia objętego refundacja NFZ art. 9 ust. 2 lit.h RODO

 

- prowadzenia i przechowywania dokumentacji medyczne j(Podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku a art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta ).

 

- obrony i dochodzenia roszczeń(podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f , przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń i obrona praw).

 

- wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego).

 

IV. Odbiorcy danych

 

Dane mogą być udostępniane podmiotom , przy pomocy których realizowane są cele przetwarzania , w szczególności takim jak , inne osoby wykonujące zawód medyczny , podmioty wykonujące działalność leczniczą ( takie jak np. laboratoria i pracownie analityczne), dostawcom usług prawnych i doradztwa podatkowego.

 

 

 

 

 

V. Okres przechowywania danych

 

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dane osobowe zawarte w prowadzonej dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu , z wyjątkiem zdjęć rentgenowskich , które będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym wykonano zdjęcie.

 

 

 

 

 

VI. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

VII. Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolna lecz odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wykonania świadczenia.

 

 

 

VIII. Informacja o prawie wniesienia skargi

 

 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na ich używanie To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information